การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ภาษาอังกฤษ

เมษายน 27, 2020
by admin
ปิดความเห็น บน เครื่องอัดลม เพิ่มความดันของอากาศจากความดันบรรยากาศ

เครื่องอัดลม เพิ่มความดันของอากาศจากความดันบรรยากาศ

ในปัจจุบันเครื่องอัดลม เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมากในโรงงานอุตสาหกรรม แต่ก็มักประสบปัญหาเกี่ยวกับ ลมอัด ที่ได้ไม่สะอาดเพียงพอ จึงควรให้ความสำคัญกับการกรองสิ่งสกปรกต่างๆออกจากลมอัดให้มากที่สุด
เครื่องอัดลม
เครื่องอัดลม ทําหน้าที่เป็นแหล่งผลิตพลังงานทางนิวแมติกส์ โดยเพิ่มความดันให้อากาศเครื่องอัดลมจะใช้พลังงานไฟฟ้าในการหมุน มอเตอร์ที่ใช้อัดลมเครื่องอัดลมถูกออกแบบขึ้นเพื่อทําการอัดลมที่ความดันบรรยากาศให้ได้ 1 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร เรียกว่าโบลเวอร์ ส่วนเครื่องอัดลมที่ให้ความดันลม น้อยกว่า 0.1 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตรนั้นเรียกว่าพัดลมโดยทั่วไประบบนิวแมติกส์จะใช้เครื่องอัดลม เป็นต้นกําลัง

เครื่องอัดลมมีหน้าที่อัดอากาศให้มีความดันสูงขึ้นตามความต้องการจะขึ้นอยู่กับลักษณะงาน และต้องพิจารณาถึงความดันใช้งานและปริมาณการจ่ายลมด้วยจะเห็นได้ว่าเครื่องอัดลมเป็นแหล่งพลังงาน ที่เป็นตัวเพิ่มความดันอากาศให้มีความดันสูงและจ่ายไปยัง แหล่งที่ต้องการนําไปใช้งานโดยอาศัยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวช่วยให้เครื่องอัดลมทํางาน

การทำงานของ เครื่องอัดลม

เมื่อเปิดสวิทช์การทำงานของเครื่อง ถ้าอากาศยังมีความดันต่ำกว่าที่กำหนด Pressure Switch ก็จะต่อวงจรไฟฟ้าผ่านไปยังมอเตอร์ ทำให้มอเตอร์หมุน และไปขับให้ปั๊มอัดอากาศทำงานด้วย และเมื่ออากาศภายในถังบรรจุอากาศมีความดันสูงถึงพิกัดที่กำหนดไว้ Presssure Switch ก็จะตัดวงจรไฟฟ้าให้มอเตอร์หยุดทำงานด้วย แต่เมื่ออากาศภายในถังบรรจุอากาศถูกนำไปใช้งาน และความดันภายในถังบรรจุอากาศต่ำลงจนถึงตำแหน่งที่กำหนดไว้ Presssure Switch ก็จะต่อวงจรให้มอเตอร์และปั๊มอากาศทำงานต่อไป โดยการทำงานขอ เครื่องอัดลม จะทำงานสลับกันไปเช่นนี้ตลอดเวลาโดยอัตโนมัติ

ดังนั้นถ้าต้องการให้เครื่องอัดอากาศหยุดการทำงานจะต้องปิดสวิทช์ควบคุมการทำงานของ เครื่องอัดลม หลักการทำงาน เครื่องอัดลม ก็คล้ายกับการทำงานของหม้อไอน้ำ (Boilers) ที่อาศัยแรงดันในการควบคุมการทำงานของเครื่อง โดยปรกติแล้วในบรรยากาศรอบๆโรงงานอุตสาหกรรมนั้นมักจะมีอนุภาคเล็กต่างๆเช่น ไอระเหยของน้ำมัน, ฝุ่นละอองต่างๆ ปะปนอยู่กับบรรยากาศ ซึ่งอนุภาคเหล่านี้มักจะทำให้ระบบลมอัดมีปัญหาตามมา ดังนั้นเราต้องเลือกใช้ระบบ Air filter ให้เหมาะกับการใช้งานของระบบลมอัด

เมษายน 24, 2020
by admin
ปิดความเห็น บน การผ่าต้อกระจกมีกี่วิธีและการดูแลรักษาอย่างไร

การผ่าต้อกระจกมีกี่วิธีและการดูแลรักษาอย่างไร

ผ่าต้อกระจก (Cataract Surgery) เป็นการผ่าตัดนำเลนส์ตาที่ขุ่นออก เพื่อใส่เลนส์แก้วตาเทียมทดแทน ทำให้ผู้ป่วยสามารถมองเห็นได้ชัดขึ้นจากปัญหาทางด้านสายตา สายตาพร่ามัว มองได้ไม่ชัด หรือแพ้แสงจ้าของโรคต้อกระจก

การผ่าตัดต้อกระจกมีหลายวิธี แต่วิธีที่เป็นมาตรฐานของการรักษาในโรงพยาบาลหรือศูนย์ผ่าตัดเป็นการผ่าตัดที่เรียกว่า ฟาโคอีมัลซิฟิเคชัน (Phacoemulsification) โดยการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง หรืออัลตราซาวด์ (Ultrasound) เข้าไปสลายต้อกระจกให้มีขนาดเล็กก่อนจะดูดออกมา จากนั้นจึงมีการใส่เลนส์แก้วตาเทียม (Intraocular Lens: IOL) เข้าไปทดแทน การผ่าตัดสลายต้อกระจกวิธีนี้จะทำให้เกิดแผลที่มีขนาดเล็กมาก และไม่ต้องมีการเย็บปิดแผล

เมื่อไหร่ต้องเข้ารับการผ่าต้อกระจก

การผ่าตัดจะช่วยรักษาอาการของโรคต้อกระจกที่ทำให้เกิดปัญหาในการมองเห็น แต่ไม่จำเป็นต้องรับการผ่าตัดทันทีที่แพทย์วินิจฉัยพบว่าเป็นโรค โดยเฉพาะในผู้ที่ยังมีสายตาปกติ ไม่มีปัญหาทางด้านการมองเห็น แต่แพทย์มักจะแนะนำการผ่าตัดในกรณีที่อาการของโรคมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไป การทำงาน หรือรบกวนการรักษาความผิดปกติทางสายตาอื่น ๆ เช่น โรคจอประสาทตาเสื่อมหรือภาวะเบาหวานขึ้นจอตา ทำให้ยากต่อการวินิจฉัยของแพทย์

อย่างไรก็ตามการไม่มีหลักเกณฑ์ว่าการมองเห็นระดับใดที่ควรเข้ารับการรักษาโดยการผ่าต้อกระจก การผ่าตัดจึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ป่วยเป็นหลัก หรืออาจพิจารณาด้วยคำถามต่อไปนี้ก่อนเลือกการเข้ารับการผ่าตัด

คุณสามารถมองเห็นได้ชัดเจนขณะทำงานหรือขับรถหรือไม่ ?

คุณมีปัญหาในการอ่านหนังสือหรือดูโทรทัศน์หรือไม่ ?

คุณมีความยากลำบากในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือไม่ เช่น ทำอาหาร ซื้อของ ทำสวน การรับประทานยา ?

ปัญหาทางด้านสายตาส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตตามลำพังหรือไม่ ?

ดวงตาแพ้แสงจ้าหรือมองเห็นในที่มีแสงมากได้ยากลำบากหรือไม่ ?

ข้อห้ามของการผ่าต้อกระจก

การผ่าตัดเป็นวิธีที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย แต่อาจเป็นข้อห้ามสำหรับผู้ป่วยที่มีสภาวะร่างกายไม่พร้อมต่อการเข้ารับการผ่าตัดในบางกรณี เช่น โรคเรื้อรังบางชนิดที่อาจต้องพิจารณาความรุนแรงของโรคที่เป็นร่วมอยู่ด้วย เงื่อนไขทางการแพทย์บางประการ การผ่าตัดไม่ช่วยแก้ไขปัญหาทางสายตาให้ดีขึ้น ตลอดจนความสมัครใจของผู้ป่วยในการผ่าต้อกระจก ซึ่งต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในการสูญเสียทางสายตาเป็นหลัก

ขั้นตอนในการผ่าต้อกระจก

ในขั้นแรกแพทย์จะหยอดยาชาหรือฉีดยาชาบริเวณรอบดวงตา บางรายอาจให้ยาระงับความเจ็บปวดหรือยาที่ช่วยให้ผู้เข้ารับการผ่าตัดรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นในระหว่างการผ่าตัด จึงทำให้ผู้เข้ารับการผ่าตัดมีความรู้สึกตัวตลอดเวลา มองเห็นการเคลื่อนไหว หรือแสงในระหว่างการผ่าตัดได้

จากนั้นแพทย์จะมีการกรีดกระจกตาให้เกิดช่องขนาดเล็กมากสำหรับสอดเครื่องมือทางการแพทย์ ก่อนจะปล่อยคลื่นเสียงความถี่สูงในการสลายต้อกระจกแล้วดูดออก ก่อนใส่เลนส์ตาเทียม (แก้วตาเทียม) เข้าไปแทนที่เลนส์ตาเดิมที่เกิดภาวะขุ่นมัว

หลังการผ่าต้อกระจกเสร็จสิ้นลง แพทย์จะให้ผู้เข้ารับการผ่าตัดใส่ที่ครอบตาป้องกันดวงตา และอยู่พักฟื้นในห้องประมาณ 15-30 นาที จึงสามารถกลับบ้านได้ตามปกติ หากผู้เข้ารับการผ่าตัดเป็นโรคต้อกระจกทั้ง 2 ข้าง การผ่าต้อกระจกจะทำทีละข้าง โดยอาจทิ้งระยะเวลาในการผ่าตัดแต่ละครั้งห่างกันประมาณ 2-3 สัปดาห์ เพื่อรอให้ดวงตาข้างที่ผ่าตัดมีอาการดีขึ้นก่อน

มีนาคม 31, 2020
by admin
ปิดความเห็น บน คำแนะนำและข้อพึงระวังในการเช่ารถและการรับส่งรถ

คำแนะนำและข้อพึงระวังในการเช่ารถและการรับส่งรถ

– เก็บหลักฐานการชำระเงินและหมายเลขโทรศัพท์ผู้ให้บริการไว้กับตัว ซึ่งคุณอาจทำการถ่ายรูปเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือคุณก็ได้ นอกจากนี้ควรเตรียมสำเนาบัตรประชาชนของผู้เช่ารถ และใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ไปด้วย

– โทรแจ้งผู้ให้บริการเช่ารถให้ทราบถึงชื่อและหมายเลขติดต่อของคุณล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง รวมถึงเที่ยวบินและเวลาที่คุณจะไปถึงสถานที่รับรถ จากนั้นทำการนัดเวลาและนัดสถานที่รับรถ รวมถึงถามชื่อพนักงานที่จะมาส่งมอบรถ

– เมื่อคุณไปถึงสถานที่รับรถ โปรดโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการทราบ ที่สำคัญคุณสุภาพสตรีไม่ควรเดินไปรับรถเองคนเดียว ควรมีเพื่อนไปด้วยหรือไปพร้อมกันทั้งหมดยิ่งดี

– พนักงานส่งมอบรถจะแจ้งให้คุณทราบถึงสภาพรถและตำหนิของรถก่อนส่งมอบรถให้คุณ คุณควรถ่ายรูปตำหนิบนรถเป็นหลักฐานไว้ในโทรศัพท์มือถือ จุดที่คนมักจะมองข้ามคือบริเวณกระจกมองข้างทั้งสองฝั่งของรถ ซึ่งมักจะมีตำหนิ และโปรดตรวจสอบความสะอาดปลอดภัยภายในห้องโดยสาร สภาพเครื่องปรับอากาศ และช่องบรรทุกสัมภาระก่อนรับมอบรถด้วย

– พนักงานจะแสดงให้เห็นว่าน้ำมันในรถเต็มถังเมื่อส่งมอบรถให้คุณ และคุณต้องเติมน้ำมันให้เต็มถังเมื่อถึงเวลาต้องคืนรถ อย่าลืมถามด้วยว่ารถที่เช่าเติมน้ำมันประเภทอะไร และสถานีบริการน้ำมันที่อยู่ใกล้จุดคืนรถอยู่ที่ใด

– ทำการตรวจสอบเอกสารและลงชื่อใบสัญญาเช่า (โปรดอ่านรายละเอียดใบสัญญาเช่ารถ) หรือบางกรณีอาจต้องชำระเงินเพิ่มหรือเงินมัดจำ (ถ้ามี กรุณาขอหลักฐานการจ่ายค่ามัดจำ) จากนั้น พนักงานจะส่งมอบกุณแจรถพร้อมใบเสร็จและสำเนาใบสัญญาเช่ารถกับคุณ ซึ่งจากนั้นคุณสามารถใช้รถได้ทันที

– ทดลองขับและออกตัวรถช้าๆ และสังเกตุว่ารถเช่านั้นวิ่งได้ในสภาพดี หากมีปัญหาในการขับขี่ให้รีบโทรศัพท์แจ้งผู้ให้บริการทันที

– กรุณาขับขี่รถด้วยความไม่ประมาทและเคารพกฎจราจร หากเกิดเหตุให้โทรแจ้งผู้ให้บริการทราบทันทีเช่นกัน

– กรุณาทำการตรวจสอบล็อครถทุกครั้งที่คุณจอดรถ และลงจากไม่ว่าจะอยู่ที่ใด

– เมื่อใกล้ถึงเวลาส่งมอบรถ โปรดโทรศัพท์แจ้งผู้ให้บริการเพื่อทำการนัดเวลาและสถานที่ส่งมอบรถ อย่าลืมถามชื่อพนักงานที่จะมารับมอบรถคืน จากนั้นทำการเติมน้ำมันให้เต็มถัง นอกจากนี้ควรเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางไปยังจุดคืนรถและเผื่อเวลารถติดด้วย

– เมื่อแน่ใจว่าคุณพบพนักงานจากผู้ให้บริการที่ถูกต้องแล้ว พนักงานจะทำการตรวจสอบสภาพรถเมื่อคุณส่งมอบคืน หากรถมีตำหนิใหม่นอกเหนือจากรอยตำหนิเดิม พนักงานอาจขอเรียกเก็บค่าซ่อมแซม รวมถึงหากห้องโดยสารหรือตัวรถสกปรก พนักงานอาจขอเรียกเก็บค่าทำความสะอาดได้

– เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย โปรดเรียกรับเอกสารหรือเงินมัดจำคืน (ถ้ามี) และโปรดตรวจสอบสัมภาระและสิ่งของมีค่าของคุณภายในตัวรถ ก่อนส่งมอบรถคืนพร้อมกุญแจรถ

– สำหรับผู้ใช้บริการเช่ารถเป็นครั้งแรก ขอแนะนำให้ลองเช่ารถขับภายในเมืองท่องเที่ยวที่ขับง่าย ไม่เปลี่ยวหรือไม่ไกลชุมชนจนเกินไป อาทิ หัวหิน พัทยา เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต

– สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์และต้องการเช่ารถขับในต่างประเทศ ขอแนะนำให้ทำใบขับขี่สากลหรือใบขับขี่สมาร์ทการ์ด ใบอนุญาตขับขี่สากล การขอรับใบขับขี่ระหว่างประเทศ และใบขับขี่สมาร์ทการ์ดกับพาสปอร์ต

มีนาคม 27, 2020
by admin
ปิดความเห็น บน ความแตกต่างระหว่างการวางแผนธุรกิจขนาดเล็กและแผนธุรกิจ

ความแตกต่างระหว่างการวางแผนธุรกิจขนาดเล็กและแผนธุรกิจ

แผนของคุณเป็นอย่างไร คุณรู้แผนธุรกิจของคุณในปีนี้หรือไม่? ไตรมาส? เดือน? 

คุณมีสิทธิ์ใช่ไหม คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณประสบความสำเร็จ

อย่าตกใจ หากคุณเป็นเหมือนเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่คุณไม่ค่อยเก่งเรื่องการวางแผน ไม่ใช่ว่าคุณไม่สามารถทำได้ แต่คุณไม่เคยใช้เวลาในการสร้างแผนธุรกิจของคุณ ในความเป็นจริงคุณสะดุ้งเมื่อนึกถึงการนั่งลงและพยายามสร้างแผนธุรกิจ แต่นั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้น มีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการเขียนแผนธุรกิจและการสร้างแผนอย่างง่ายสำหรับธุรกิจของคุณ

แผนธุรกิจแบบดั้งเดิมนั้นดีสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจที่ซับซ้อนหรือรับเงินทุนสำหรับ บริษัท ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางสิ่งที่พวกเขาต้องการคือแผนธุรกิจง่ายๆในการดำเนินธุรกิจ เอกสารเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนหรือหลายปีที่ผ่านมาที่พวกเขาคาดหวังว่าธุรกิจของพวกเขาจะไปและวิธีที่พวกเขาตั้งใจจะไปที่นั่น

แผนธุรกิจแบบดั้งเดิมนั้นเกี่ยวกับทฤษฎีและความเป็นไปได้และสิ่งที่ไม่รู้จัก พวกเขาต้องการให้คุณสะกดสิ่งที่คุณรู้เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าคุณควรเริ่มต้นธุรกิจหรือถ้าธนาคารควรให้เงินกู้แก่คุณ แต่สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีอยู่พยายามที่จะทำให้ปีนี้ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วทุกขณะที่มุ่งเน้นไปที่การดำเนินธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงซึ่งมีเวลาที่จะคิดเกี่ยวกับ minutia ทั้งหมดที่เข้าสู่แผนธุรกิจแบบดั้งเดิม

สิ่งที่ธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่ต้องการเมื่อต้องมีการวางแผนคือแผนธุรกิจแบบง่าย ๆ

ที่มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่พวกเขาต้องทำตอนนี้ ไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องผูกขนาดใหญ่หลายหน้าพร้อมภาคผนวกและกราฟและแผนภูมิมันสามารถเป็นเอกสารหน้าเดียวที่เกี่ยวกับที่นี่และตอนนี้

  • มีองค์ประกอบหลักบางประการที่แผนธุรกิจของคุณควรมี ควรมีคำแถลงวิสัยทัศน์ที่อธิบายว่าธุรกิจควรมีลักษณะอย่างไรมันทำอะไรและใครเป็นลูกค้าหรือตลาดใดที่ให้บริการ ควรมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์โดยละเอียดหรือสามารถวัดได้เพื่อช่วยคุณวัดความก้าวหน้าและความสำเร็จ (หรือขาด … ) ของธุรกิจ ควรมีส่วนเกี่ยวกับกลยุทธ์หรือยุทธวิธีที่คุณจะจ้างและควรมีส่วนที่ครอบคลุมถึงสิ่งที่โครงการหรือแผนปฏิบัติการในทันที

องค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้ควรอยู่ในหน้าเดียว และส่วนที่ดีที่สุดของแผนธุรกิจอย่างง่ายเช่นนี้คือมันสามารถได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ควรใช้แผนนี้เพื่อดำเนินธุรกิจของคุณและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและคุณรู้ว่าพวกเขาต้องการให้อัปเดตแผนเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

มีความแตกต่างระหว่างแผนธุรกิจแบบดั้งเดิมกับการวางแผนธุรกิจของคุณ ใช้แผนธุรกิจอย่างง่ายในหน้าเดียวเพื่อดำเนินธุรกิจของคุณและดูว่าธุรกิจของคุณให้ความสำคัญกับธุรกิจของคุณมากขึ้นเพียงใด

 

มีนาคม 17, 2020
by admin
ปิดความเห็น บน โปรโมชั่นเครื่องชงกาแฟ นวัตกรรมใหม่ ใช้ง่าย ชงกาแฟได้ทุกแบบ เพียงไม่กี่นาที เพียงกดไม่กี่ปุ่ม ได้กาแฟที่ชื่นชอบ

โปรโมชั่นเครื่องชงกาแฟ นวัตกรรมใหม่ ใช้ง่าย ชงกาแฟได้ทุกแบบ เพียงไม่กี่นาที เพียงกดไม่กี่ปุ่ม ได้กาแฟที่ชื่นชอบ

โปรโมชั่นเครื่องชงกาแฟ
ความชื่นชอบในการดื่มด่ำกับรสชาติกาแฟหอมกรุ่น จนกลายเป็นเหมือนธรรมเนียมปฏิบัติของหนุ่มสาวยุคใหม่ ที่ไม่ว่าจะเดินเหินไปไหนต้องถือแก้วกาแฟข้างกายตลอดเวลา เป็นหนึ่งในรูปถ่ายที่ชาวโซเชียลโพสต์บ่อยที่สุด รวมถึงบรรยากาศเก๋ๆสุดแสนจะผ่อนคลายภายในร้านกาแฟ กลายเป็นสถานที่ยอดนิยมในการพบปะสังสรรค์ การที่ร้านกาแฟมีมนต์เสน่ห์เฉพาะตัว จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมจึงกลายเป็นธุรกิจที่หลายคนชื่นชอบ

เครื่องชงชาและกาแฟ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและร้านค้าที่จะช่วยให้การเตรียมเครื่องดื่มในแต่ละครั้งของคุณเป็นเรื่องง่าย โปรโมชั่นเครื่องชงกาแฟ พร้อมทั้งได้สัมผัสกลิ่นหอมกลมกล่อมจากเมล็ดพันธุ์กาแฟและดื่มด่ำรสชาติความอร่อยที่คุณเลือกได้ตามฟังก์ชั่นสามารถปรับได้ตามความเข้มข้น ความหยาบของเมล็ด และอุณหภูมิของกาแฟ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคอชากาแฟคุณสามารถเลือกซื้อเครื่องชงชาและกาแฟติดบ้านไว้เพื่อจิบดื่มรับรุ่งอรุณวันใหม่และคุณอาจทำให้คุณลืมเลือนรสชาติกาแฟซองหรือกาแฟชงทั่วไปเลยก็ว่าได้ หรือจะเลือกซื้อเครื่องทำกาแฟไว้สำหรับเปิดร้านคาเฟ่เพื่อรองรับลูกค้าคนพิเศษของคุณ

หลักการเลือกซื้อเครื่องชงชาและกาแฟ โปรโมชั่นเครื่องชงกาแฟ นิยมเลือกตามฟังก์ชั่นและรูปแบบการใช้งาน อาทิ เครื่องชงกาแฟแบบใช้ตัวกรอง เครื่องชงกาแฟแบบเอสเปรสโซ่ เครื่องชงกาแฟแบบอัตโนมัติ เครื่องชงกาแฟแบบแคปซูลฯ อีกทั้งควรเลือกขนาดเครื่องตามการใช้งานจริง และเลือกวัสดุส่วนประกอบและโลหะภายในเครื่องที่มีคุณภาพ ซึ่งมีผลต่ออุณหภูมิและรสชาติชากาแฟ ส่วนใหญ่เครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานและแข็งแรงทนทานจะมาจากทางฝั่ง รวมไปการเลือกตามดีไซน์เครื่องชงกาแฟซึ่งบ่งบอกรสนิยมผู้ใช้

การเลือกฟังก์ชันของเครื่องชงกาแฟให้เหมาะ จึงเป็นหนึ่งในสิ่งที่จำเป็นจะต้องให้ความใส่ใจเป็นอย่างมากเช่นกัน

นอกจากนี้อีกข้อสำคัญการเลือกซื้อเครื่องชงชาและกาแฟ คือ เรื่องยี่ห้อและราคาเครื่องชงกาแฟ เครื่องชงกาแฟยี่ไหนดี ที่ได้รับความนิยมจะเป็นเครื่องชงชากาแฟ NESPRESSO, ELECTROLUX, BOSCH, KITCHENAID, ILLY, GAGGIA และยังมีเครื่องชงกาแฟยี่ห้ออื่นที่น่าสนใจ อาทิ เครื่องชงกาแฟ OTTO, KRUPS, COCORU, DELONGHI ซึ่งเครื่องชงกาแฟยี่ห้อเหล่านี้มีจำหน่ายขายที่โฮมโปรออนไลน์ โดยราคาเครื่องชงกาแฟอยู่ที่ 1,500-10,000 บาทขึ้นไป ซึ่งหากเลือกซื้อเครื่องชงกาแฟแรงดันสูง ราคาก็จะสูงขึ้นประมาณ 10,000 – 30,000 บาทขึ้นไป

เครื่องชงกาแฟแคปซูล

เครื่องชงกาแฟแคปซูล เครื่องใช้ไฟฟ้าอีกทางเลือกสำหรับคอกาแฟ โดดเด่นในเรื่องขนาดเล็กกะทัดรัด ดีไซน์ทันสมัย ใช้งานง่าย ประหยัดเวลา และยังคงรสชาติกาแฟได้ดีไม่แพ้เครื่องชงกาแฟขนาดใหญ่ แล้วเครื่องชงกาแฟแคปซูลคืออะไร กล่าวง่ายๆคือ โปรโมชั่นเครื่องชงกาแฟ เครื่องทำกาแฟสำเร็จรูปได้ในเวลาอันรวดเร็ว เพียงนำผงกาแฟที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท สอดไปในเครื่องชงกาแฟแคปซูลพร้อมกับใส่น้ำ 1 แก้ว นำแก้วไปวางรอหน้าเครื่อง จากนั้นกดปุ่มการทำงาน เพียงไม่กี่อึดใจก็ได้กาแฟพร้อมเสริฟในทันที ทั้งนี้ เครื่องชงกาแฟแคปซูลราคาดูแล้วอาจสูงไปบ้าง แต่สำหรับผู้ที่ต้องการเครื่องดื่มในเวลารวดเร็ว การเลือกซื้อเครื่องชงกาแฟแคปซูลก็ถือว่าคุ้มค่าต่อการใช้งาน แล้วเครื่องชงกาแฟแคปซูลยี่ห้อไหนดี

มีนาคม 12, 2020
by admin
ปิดความเห็น บน Spa in chiangmai เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและความงาม

Spa in chiangmai เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและความงาม

Spa in chiangmai

สปา หลายท่านเคยได้ยินเกี่ยวกับสปากันมาบ้างแล้ว พอได้ยินคำว่า สปา อาจคิดไปว่าเหมือนการนวดแผนโบราณ สปาไม่ใช่การนวดแผนโบราณ สปา คือธรรมชาติบำบัดด้วยการลูบไล้สัมผัสโดยผสมผสานกับธรรมชาติ ปัจจุบันธุรกิจสปากำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสปาของไทยเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ แม้กระทั่งซุปเปอร์สตาร์ เดวิด แบคแฮ้ม นักฟุตบอลชื่อดังเมื่อมาประเทศไทยก็ยังไม่พลาดที่ไปใช้บริการสปาราคาค่าบริการกว่าครึ่งแสน

Spa in chiangmai เป็นสถานที่นวดผ่อนคลายเดย์สปาตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ การออกแบบในบรรยากาศไทยล้านนาร่วมสมัย

สปา ในแต่ละภูมิภาคมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและอุปนิสัยของคนในภูมิภาคนั้น ภาคเหนือเป็นอีกแห่งหนึ่งที่มีความโดดเด่นในเรื่องของสปาด้วยความมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง หากใครได้ไปเชียงใหม่ คงจะรับรู้และสัมผัสถึงความงดงามของศิลปะวัฒนธรรม รูปแบบสถาปัตยกรรม ความสวยงามของผู้คนที่ได้พบเห็น อีกทั้งยังมีสภาพภูมิอากาศที่เย็นสบายกว่าภูมิภาคอื่นๆ จุดเด่นต่างๆ เหล่านี้ได้กลายมาเป็นจุดเด่นของสปาที่ไม่เหมือนใคร ด้วยจุดเด่นนี้ Spa in chiangmai จึงมีชื่อเรียกเฉพาะว่า อัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา

สปาคืออีกรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยว เรียกว่าการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ เป็นการไปเที่ยวแบบพักผ่อนสบายๆ ดังนั้นสมาคมจึงได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคเหนือในโครงการ เที่ยวเหนือเพื่อสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนสบายๆ ในวันหยุด

เชียงใหม่จัดเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชียงใหม่เมืองแห่งการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและความงาม เพื่อเสนอสินค้าท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการและกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว หวังปลุกกระแสให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่

ในปัจจุบันกลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่หันมาใส่ใจในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากขึ้น ดังนั้นการวางยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดก็คือการเน้นในเรื่องนี้ เนื่องจากเชียงใหม่มีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ความงาม Spa in chiangmai การนวด ประคบสมุนไพร อาบน้ำแร่แช่น้ำร้อน เป็นต้น เนื่องจากธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นสิ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเชียงใหม่ แสดงให้เห็นถึงทิศทางของนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทางจังหวัดพร้อมจะสนับสนุนอย่างเต็มที่ นอกจากนี้เชียงใหม่ยังมีสถานที่ให้นักท่องเที่ยวผ่อนคลายกายและใจอีกด้วย จังหวัดเชียงใหม่มี Spa in chiangmai ชั้นนำมากมายที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

มีนาคม 11, 2020
by admin
ปิดความเห็น บน การเริ่มต้นด้วยโปรแกรมลดน้ำหนักได้อย่างถูกวิธี

การเริ่มต้นด้วยโปรแกรมลดน้ำหนักได้อย่างถูกวิธี

อยากผอมในเวลาไม่กี่วัน ใครว่าทำไม่ได้ ทำได้แต่จะต้องทำอย่างถูกวิธี เพราะโปรแกรมลดน้ำหนักอย่างถูกวิธี จะทำให้น้ำหนักเราไม่โยโย่ และไม่เสียสุขภาพ และวันนี้เราก็มีเทคนิค ลดน้ำหนักเร่งด่วน ลดน้ำหนักได้เร็ว ลดได้ภายใน 2 อาทิตย์มาฝากกัน เป็นวิธีที่รับรองเลยว่า ไม่อันตราย และไม่ทำให้ระบบเผาผลาญพังแน่นอน

โปรแกรมลดน้ำหนักอย่างแรกเลยคือการเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารเช้า อาหารเช้าสำคัญก็จริง แต่ถ้าอยากลดน้ำหนักใช่ว่าเราจะกินอะไรก็ได้ค่ะ แนะนำว่าให้กินธัญพืช 1 ถ้วยคู่กับนมอัลมอนด์ หรือโยเกิร์ตกับผลไม้ประเภทเบอร์รี่ แทนที่จะเลือกกินข้าวเหนียวหมูปิ้งหรืออาหารไขมันสูง เพราะจะช่วยให้ย่อยง่ายขึ้น

มื้อกลางวันให้เน้นอาหารโปรตีนสูง สำหรับมื้อกลางวันแนะนำให้กินอาหารที่แคลอรีต่ำ แต่ให้โปรตีนสูงเป็นหลักค่ะ เช่น อกไก่ อาจจะกินคู่กับแตงกวาและมะเขือเทศ หรือจะเพิ่มไข่ต้ม 2 ฟอง และแครอทต้มอีกสักนิดก็ได้เช่นกัน อกไก่เป็นอาหารที่ไขมันน้อย แถมแคลอรีต่ำ อีกทั้งยังย่อยง่ายอีกด้วย ซึ่งเหมาะกับคนที่ต้องการลดน้ำหนักแบบสุดๆ

กินของว่าง 2 มื้อต่อวัน การกินของว่างระหว่างวันจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารได้ทำงานอย่างเต็มที่ค่ะ แต่ของว่างที่ว่านี่ไม่ใช่ขนมขบเคี้ยวที่แคลอรีสูงนะคะสาวๆ ควรเน้นกินเป็นผลไม้ เช่น เบอร์รี่ทั้งหลาย หรือถ้าอยากหวาน อยากกินขนม ควรเลือกเป็นเจลาตินที่เป็นแบบ Sugar-Free, ธัญพืชอบกรอบ หรืออัลมอนด์ แทนค่ะ เพราะช่วยให้อิ่มอยู่ท้อง แถมไม่อ้วนด้วย!

กินอาหารเย็นที่มีแคลอรีต่ำ อาหารเย็นถือเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้อ้วนได้ง่ายๆ เลยค่ะ เพราะฉะนั้นควรเลือกกินอาหารเย็นที่มีแคลอรีต่ำ โดยปริมาณแคลอรีของอาหารมื้อเย็นควรน้อยที่สุดรองจากมื้อเช้า และมื้อกลางวัน คิดง่ายๆ คือ มื้อเช้าควรจะได้รับพลังงานประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ (ประมาณ 700 กิโลแคลอรี) มื้อเที่ยง 35 เปอร์เซ็นต์ (ประมาณ 600 กิโลแคลอรี) และมื้อเย็น 25 เปอร์เซ็นต์ (ประมาณ 500 หรือ 400 กิโลแคลอรี) และที่สำคัญควรกินมื้อเย็นก่อนเข้านอน 4-6 ชั่วโมงนะคะ

ลดการกินโซเดียมให้น้อยลง แม้ว่าเกลือและน้ำปลา หรือเครื่องปรุงทั้งหลายจะทำให้รสชาติอาหารอร่อยขึ้น แต่การกินโซเดียมมากเกินไป จะทำให้เราตัวบวมได้ง่ายๆ ฉะนั้นอาหารที่เราปรุงเองควรลดเกลือหรือโซเดียมให้น้อยลงค่ะ

ลดการกินน้ำตาล เป็นโปรแกรมลดน้ำหนักที่สำคัญ เหล่าเครื่องดื่มทั้งหลายที่มีน้ำตาล ไม่ว่าะเป็นน้ำอัดลม ชานมไข่มุก หรือกาแฟ/ชาใส่น้ำตาล หรือแม้กระทั่งสารแทนความหวานต่างๆ ควรกินให้น้อยลงค่ะ เพราะน้ำตาลคือคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่ง ซึ่งจะถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นไขมันสะสมในที่สุด น้ำตาลจึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของความอ้วนที่เห็นผลชัดมากๆ !

เพิ่มผักในทุกมื้อ การมีระบบย่อยอาหาร การขับถ่ายที่ดี จะช่วยให้การลดน้ำหนักได้ผลเร็วมากขึ้นค่ะ ซึ่งการเพิ่มผักใบเขียวหรือไฟเบอร์เข้าไปในทุกมื้ออาหารจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารของเราดีขึ้น ทั้งยังช่วยให้ระบบการขับถ่ายทำงานได้เป็นระบบมากขึ้นด้วย ถ้าระบบย่อยดีขับถ่ายคล่อง รับรองว่าพุงแบนๆ อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมค่า

มีนาคม 5, 2020
by admin
ปิดความเห็น บน ผู้ประกอบการจะต้องมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลักของพวกเขา

ผู้ประกอบการจะต้องมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลักของพวกเขา

ธุรกิจหลักของคุณ
ตอนนี้ให้คุณดูตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมจากความพยายามสี่อย่างที่กล่าวถึงในโพสต์ก่อนหน้าของฉัน “ทำในสิ่งที่คุณทำ”

ที่สำคัญทุกธุรกิจเริ่มต้นโดยพวกที่มีประสบการณ์อย่างน้อยห้าปีในอุตสาหกรรมการจัดการขยะ ผู้ประกอบการเหล่านี้ล้วนมีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในด้านการขายและการปฏิบัติงานของนายจ้างและตัดสินใจที่จะออกไปทำงานด้วยตนเองในอุตสาหกรรมเดียวกัน นายจ้างสามคนเป็น บริษัท จัดการขยะขนาดใหญ่ที่มีมานานหลายปีและยังทำ พวกเขาทำสัญญาเพื่อการจัดการขยะและการกำจัดของความหลากหลายของเว็บไซต์รวมถึงสำนักงานและสวนธุรกิจร้านอาหารและโรงแรม, ศูนย์การค้า, สถานที่เล่นกีฬาและสถานที่อื่น ๆ

ประเด็นของกรณีศึกษาสั้น ๆ ของฉันคือธุรกิจของคุณควรมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ทำ มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลัก ฟังดูง่ายและชัดเจนมากกว่า อ่านต่อ…

ธุรกิจแรก
“จอห์น” เริ่มต้นด้วยการเริ่มต้นบินและโดยมุ่งเน้นที่การขายสัญญาบริการจัดการขยะเขาสามารถที่จะทำให้รถบรรทุกขนาดเล็กของเขาถูกครอบครองอย่างรวดเร็วตลอดเวลาทำงาน หลังจากผ่านไปประมาณหนึ่งปีเขาประสบความสำเร็จในการซื้อรถบรรทุกคันอื่นเนื่องจากความต้องการบริการที่เพิ่มขึ้น ธุรกิจประสบความสำเร็จในการให้บริการลูกค้าและมองในเชิงบวก

สองสามเดือนหลังจากการซื้อรถบรรทุกคันที่สองของเขาและด้วยการเคลื่อนไหว “สีเขียว” ที่กำลังขยายตัวจึงแนะนำให้เขารู้ว่าเขารวมถึงการรีไซเคิลในสถานที่ในบริการของเขา เขาเสนอบริการเพิ่มเติมนี้และในไม่ช้าก็พบว่ามีความกระตือรือร้นตามศูนย์การค้า พวกเขาจะมีพนักงานของเขาอยู่ในพื้นที่ที่พวกเขาทิ้งเอาขยะรีไซเคิล (เช่นกระป๋องพลาสติกและกระดาษแข็ง) ออกจากขยะและจากนั้นเขาจะขายขยะรีไซเคิลทั้งหมดเพื่อผลกำไรของตัวเองโดยไม่ต้องคืนเงินให้ศูนย์การค้า จอห์นคิดว่าเขาโดนเหมืองทองคำ

  • เขาเริ่มให้บริการนี้แก่ลูกค้าใหม่หลายรายและในไม่ช้าก็นำการรีไซเคิลออกจากเว็บไซต์หลายแห่ง ลูกค้าของเขารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ให้การสนับสนุนธุรกิจที่มีความอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะรีไซเคิลนี้มีผลชัดเจนในการลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัดและลดค่ากำจัดขยะรายเดือนตามลำดับ
  • สิบสี่เดือนต่อมาเขาก็ปิดประตู ล้มละลาย.

จอห์นได้หยุดมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลักของเขาในการจัดการขยะและขยายการบริการของเขาเกินกว่าที่เขารู้ว่าจะทำงาน เขาไม่ได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับทิศทางของธุรกิจของเขา

รถบรรทุกขนาดเล็กของจอห์นนั้นยอดเยี่ยมสำหรับการกำจัดของเสียออกจากพื้นที่ขยะอย่างแน่นหนาในตึกสำนักงานอาคารพักอาศัยและพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก รถบรรทุกขนาดเล็กแบบเดียวกันนั้นไม่มีประสิทธิภาพอย่างมากในการขนย้ายขยะรีไซเคิลเพื่อนำไปขายต่อซึ่งส่วนใหญ่เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยปริมาณ รถบรรทุกของเขาใช้เวลาตลอดทั้งวันในการขนย้ายรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้กับการโหลดขนาดเล็กและความพร้อมในการกำจัดขยะลดลง ธุรกิจไม่เคยกู้คืนเพราะลูกค้าของเขาไม่เต็มใจที่จะกลับไปใช้บริการที่มีราคาแพงกว่าเดิมซึ่งตอนแรกเขาได้ประกันธุรกิจของพวกเขานั่นก็คือการกำจัดของเสียทั้งหมดโดยเสียค่าธรรมเนียม พวกเขาคาดว่าจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการกำจัดขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้เท่านั้น

ธุรกิจที่สอง

“ดีเร็ก” ทำงานเป็นเวลาสองปีสำหรับธุรกิจของจอห์นและเมื่อปิดกิจการเขาเห็นด้วยอย่างยิ่งกับจอห์นว่าเขาจะได้รับยานพาหนะเข้ายึดลูกค้าของจอห์นและดำเนินธุรกิจจัดการขยะของเขาเอง ในระดับใหญ่เขาก่อตั้งธุรกิจของเขา (ค่อนข้างอยากรู้อยากเห็น) เป็นหลักในธุรกิจที่ล้มเหลวของจอห์น หลายปีต่อมาธุรกิจของ Derek ยังคงมีอยู่

พื้นที่การปฏิเสธของลูกค้าของจอห์นลดน้อยลงจนกลายเป็นระบบที่ไม่สมบูรณ์พร้อมกับการตายของธุรกิจของเขา ดีเร็กสามารถพาพวกเขาไปได้อย่างง่ายดายเนื่องจากความต้องการของลูกค้าหมดหวัง อย่างไรก็ตามเพื่อที่จะเอาใจพวกเขาสำหรับภัยพิบัติที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังโดยจอห์นและความจริงที่ว่าพวกเขาเคยชินกับค่ากำจัดขยะรายเดือนที่น้อยกว่าเขาจึงสามารถโน้มน้าวให้พวกเขากลับสู่บริการดั้งเดิมโดยลดราคา ราคานี้อยู่ระหว่างค่าธรรมเนียมเดิมและค่าธรรมเนียมลดลงหลังจาก John ลดการเรียกเก็บเงินเฉพาะการกำจัดขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้

จากจุดเริ่มต้นดีเร็กตั้งใจที่จะชดเชยความขาดแคลนนี้ในราคาที่ลดโดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อลบและขายรีไซเคิลให้กับบุคคลที่สามที่จะรวบรวมรีไซเคิลได้จากแต่ละเว็บไซต์

ดังนั้นดีเร็กจึงกำจัดขยะของพวกเขาในราคาลดพิเศษได้รับเงินอุดหนุนจากการขายรีไซเคิลที่สกัดได้

  • รูปแบบธุรกิจของเขาแตกต่างจากของจอห์น แต่ที่สำคัญเขามีความสอดคล้องในการใช้สิ่งที่เหมาะกับเขาต่อไป สิ่งนี้ไม่ได้เป็นการชี้ให้เห็นว่าธุรกิจใด ๆ ที่ควรดื้อและตั้งมั่นอย่างเหนียวแน่นกับโอกาสในการสำรวจ ฉันเพียงแค่แนะนำว่าข้อผิดพลาดและการรบกวนมากมายจากรากฐานที่สำคัญของธุรกิจถูกเปิดเผยว่าเป็น “โอกาส” จำญาติที่หายไปนาน ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นทันทีทันใดเมื่อคนรวยเสียชีวิต? และ “โอกาส” ทั้งหมดที่ปรากฏขึ้นเมื่อธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ ทำในสิ่งที่คุณทำและไม่ให้ความสำคัญกับธุรกิจหลักของคุณ
  • ธุรกิจที่สาม
    “Bob” ออกไปสู่จุดเริ่มต้นที่ต่ำต้อยและต่ำ เขาเป็นจริงเกี่ยวกับความสามารถและจุดแข็งส่วนตัวของเขาวางและตัดสินใจตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อจัดธุรกิจของเขากับธุรกิจกำจัดขยะเริ่มต้นขนาดเล็ก ธุรกิจรวมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและกลายเป็นหนึ่งในเอนทิตี้ของเกือบเริ่มแรกและมันก็ตกลงกันว่าเขาจะได้รับสัญญาบริการและพันธมิตรทางธุรกิจจะจัดการบริการกำจัดทางกายภาพและการดำเนินงาน Bob ยอดเยี่ยมด้านการขายในขณะที่เจ้าของธุรกิจที่เป็นพันธมิตรมีความเชี่ยวชาญในการจัดการการดำเนินงาน

บ๊อบมองธุรกิจของเขาอย่างแน่วแน่และใจเดียว – เขาทำธุรกิจเพื่อกำจัดขยะของคนอื่น

เมื่อความสำเร็จของเขาเติบโตขึ้นเขาได้รับโอกาสมากมายรวมถึงการกำจัดและทิ้งขยะทางการแพทย์ของโรงพยาบาล สัญญาดังกล่าวมีมูลค่ามหาศาล แต่ในเวลานั้นเขากลับกลายเป็นการรักษาวิธีการของเขาอย่างชัดเจนโดยที่เขาไม่รู้อะไรเลยและไม่ได้มีส่วนร่วมในธุรกิจขยะทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ช้า แต่แน่นอนธุรกิจของเขาเติบโตและแปดปีต่อมามันก็เฟื่องฟูและบ็อบก็ยืนยันว่า “ฉันเป็นเพียงถังขยะธรรมดา”

 

กุมภาพันธ์ 20, 2020
by admin
ปิดความเห็น บน ข้อควรต้องคำนึงถึงในการพิจารณาก่อนซื้อไฟโซล่าเซลล์

ข้อควรต้องคำนึงถึงในการพิจารณาก่อนซื้อไฟโซล่าเซลล์

ไฟโซล่าเซลล์

ทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ทั้งเทคโนโลยี การเมือง สังคมและสิ่งแวดล้อม เนื่องด้วยมีการเพิ่มขึ้นของประชากร ทำให้เกิดการขาดแคลนพลังงานสิ้นเปลืองโดยเฉพาะ พลังถ่านหินที่ใช้สำหรับผลิตไฟฟ้าหรือไม่ว่าจะเป็นพลังงานนิวเคลียร์ ถ้าเกิดใช้โดยไม่ระมัดระวัง อาจเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงได้ ดังนั้นจึงเกิดการผลิตและพัฒนา พลังโซล่าเซลล์ หรือ พลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ หรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ไฟโซล่าเซลล์

ข้อควรคำนึงถึงในการพิจารณาซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ มี 3 ประการ

1. ต้องแน่ใจได้ว่าโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ที่กำลังพิจารณาซื้อนั้น มันเปิดได้ถึงเช้าจริงๆ ข้อนี้บ้างอาจจะบอกโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ของบริษัทนั้นๆเปิดถึงเช้าแน่นอน มีระบบสำรองไฟอย่างนั้นอย่างนี้
แต่จากประสบการณ์ของผู้เขียนเองพบว่าในบรรดาผู้ใช้ที่มีปัญหามาถามเรานั้นมีเรื่องนี้เยอะกว่าทุกเรื่อง
ส่วนใหญ่ที่เราพบปัญหามักมาจากสาเหตุดังนี้
– การคำนวณ คือไม่เข้าใจระบบโซล่าเซลล์ที่ถูกต้อง ทำให้คำนวณผิดในเรื่องของขนาดโซล่าเซลล์ แบตเตอรี่ที่เหมาะสม ขนาดหลอดไฟและขนาดกำลังไฟที่ใช้แต่ละวันไม่ถูกต้อง เรื่องเหล่านี้มีมากที่สุดเนื่องจากช่างที่มาทำโคมไฟถนนโซล่าเซลล์นั้นโดยมากเป็นช่างที่มาจากการทำไฟส่องถนนทั่วไปที่ใช้ไฟฟ้า 220V. ซึ่งมันต่างกันในเรื่องวิธีคิดโดยสิ้นเชิง ตัวอย่างที่เราเห็นและเท่าที่นึกได้ เช่น บนเกาะพีพี ไฟถนนโซล่าเซลล์ที่นั่น 100 กว่าต้นใช้ไม่ได้ทั้งเกาะ ก็ด้วยสาเหตุนี้
– การเลือกใช้อุปกรณ์ไม่มีคุณภาพ คือคำนวณถูกแต่ใช้ของไม่มีคุณภาพ เช่น การประหยัดต้นทุนโดยเลือกใช้แผงโซล่าเซลล์ที่ราคาถูกแต่ไม่ได้มาตรฐาน และเลือกใช้แบตเตอรี่แทนที่จะใช้แบบ Seal Lead ซึ่งไม่ต้องเติมน้ำและทนต่อสภาพอากาศแต่กลับไปใช้แบตเตอรี่รถยนต์ เป็นต้น และที่สำคัญอีกอย่างก็คือ อุปกรณ์ควบคุมการทำงาน Solar Control Charger
2. ความสว่างของหลอดไฟ โดยเฉพาะโคมไฟถนน LED
3.ชนิดของหลอดไฟ มีผลมากกับการใช้งานในระยะยาว ถ้าคำนึงถึงเรื่องการบำรุงรักษา การต้องคอยเปลี่ยนหลอดไฟบ่อยๆ ข้อนี้น่าคิด ถึงแม้ว่าทางบริษัทฯ จะจำหน่ายทั้งโคมไฟถนนแบบ LED และโคมไฟถนนแบบ FL (Fluorescent) ก็ตามแต่เราฟันธงได้เลยว่านับจากนี้ไปจนถึงในอนาคตโคมไฟถนนไม่ว่าจะเป็นแบบโซล่าเซลล์หรือแบบ 220V .ที่ใช้ไฟบ้านก็ตามจะต้องค่อยๆ ถูกเปลี่ยนไปเป็นระบบ LED ทั้งหมด มันก็เหมือนกับโทรศัพท์มือถือแบบกระติกน้ำที่สุดท้ายจะหายไป หรือเหมือนฟิลม์ถ่ายรูปที่จะถูกแทนที่ด้วยกล้องดิจิตอล ฯลฯ โลกเรากำลังเปลี่ยนไปครับ สำหรับหลอดชนิดอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึง เช่น หลอดตะเกียบ 12Vdc. ที่มีผู้นำมาใช้ทำไฟถนนโซล่าเซลล์ หรือแม้กระทั่งหลอดฮาโลเจนก็ยังมีผู้นำมาใช้ เช่น เกาะพีพี อันนี้ยิ่งไปกันใหญ่ เป็นการออกแบบที่ผิดพลาดเอามากๆ เพราะหลอดตะเกียบที่เป็น DC นั้น อายุการใช้งานสั้นมาก มันไม่ได้เหมือนหลอดตะเกียบที่ใช้ตามบ้านนะครับ คงได้ขึ้นไปเปลี่ยนหลอดกันเพลิน บางท่านก็แก้ปัญหาโดยการใช้หลอดตะเกียบ 220V แต่ใช้ Inverter เข้ามาช่วยอีกอันนี้ก็ยิ่งไปกันใหญ่

แนวทางการคัดเลือกระบบไฟโซล่าเซลล์

จะต้องเลือกระบบตามวัตถุประสงค์การใช้งาน จากนั้นจึงหาค่าตัวแปร ที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงเลือกส่วนประกอบที่เหมาะสมซึ่งมีลําดับขั้นตอนดังนี้คือ
– หาค่ากําลังของวัตต์ไฟฟ้าสูงสุดที่ต้องการออกแบบแผงไฟโซล่าเซลล์จากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการประมาณคํานวณ จาก ภาระงานกําลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ทุกๆชนิดรวมกันหรือปริมาณที่ต้องการเชื่อมต่อกับสายส่ง ทำให้เกิดค่ากําลังวัตต์ชั่วโมงต่อวัน (Wh/d) หาค่าเป็นกําลังวัตต์ต่อวัน (W/d)เพื่อนําค่าที่ได้ไปใช้หาค่าอื่นๆต่อไป เช่น อินเวอร์เตอร์ของตัวแบตเตอรี่ แผงโซล่าเซลล์ หรือจะหาค่าของกําลังวัตต์ต่อเดือน (W/m) ในกรณีต้องการหาค่าใช้จ่ายค่าพลังงานไฟฟ้าต่อเดือน เพื่อการเปรียบเทียบราคาของค่าหน่วยไฟ โซล่าเซลล์กับระบบไฟฟ้าจากสายส่งของการไฟฟ้า และ ในการหาค่ากําลังไฟฟ้าวัตต์สูงสุดนี้จะต้องเป็นระบบไฟฟ้า ชนิดเดียวกัน และการออกแบบระบบไฟฟ้า

ในการใช้งานสามารถเลือกได้ 2 ระบบ คือ การเลือกใช้ไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งปัจจุบันนิยมเลือกใช้แรงดันไฟฟ้า 12V ซึ่งมี อุปกรณ์ใช้งานได้มากแต่ อาจจะออกแบบให้ระดับแรงดันไฟฟ้าตามที่ต้องการได้เช่นขนาด 24 V หรือ 48 V ก็ได้

การใช้ไฟฟ้ากระแสสลับประเทศไทยใช้ระดับแรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน 220 V 50 Hz ซึ่งมีความสะดวกสามารถหาอุปกรณ์ต่อได้ง่ายหรือสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆได้ การออกแบบและการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับระบบแผงโซล่าเซลล์ เล็กสําหรับติดตั้งบนหลังคาบ้านเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งผู้ออกแบบจะต้องพิจารณาการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ให้มีปริมาณของกําลังไฟฟ้าให้เพียงพอต่อกำลังการใช้ไฟฟ้าในบ้าน แต่ต้องไม่มากเกินกว่าความจําเป็น เนื่องจากจะทําให้ระบบผลิตพลังงานจากโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์แพงเกินกว่าความเป็นจริง

การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เหมาะสมสําหรับใช้ที่บ้านสำหรับติดตั้ง ไฟโซล่าเซลล์ การใช้พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากโซล่าเซลล์ นั้นมีข้อจํากัดการใช้งานเนื่องจาก ระบบการผลิตจะได้รับพลังงานในตอนกลางวันเท่านั้น จึงต้องมี อุปกรณ์การจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้งานในตอนกลางคืน หรือ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องใช้แบตเตอรี่ ระบบพลังงานไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ยิ่งมีระบบซับซ้อนหรือมีอุปกรณ์ต่อพวงมาก ขั้นตอนก็จะทําให้มีการสูญเสียค่าพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เช่น หากต้องการใช้ไฟฟ้าแรงดัน 220 โวลต์ ก็จะต้องใช้อุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ แปลงระบบไฟฟ้าก่อนจึงจะใช้งานได้และอุปกรณ์ ก็จะมีค่าสูญเสียภายใน 10-15% ซึ่งถือได้ว่ามีค่ามากสําหรับระบบการผลิตขนาดเล็ก วิธีการที่ดีและประหยัด

มกราคม 27, 2020
by admin
ปิดความเห็น บน สุดยอดแนวคิดธุรกิจออนไลน์เพื่อความสำเร็จ

สุดยอดแนวคิดธุรกิจออนไลน์เพื่อความสำเร็จ

ดูเหมือนว่าทุกคนในปัจจุบันจะได้รับข่าวดีจากธุรกิจออนไลน์

 วิธีการหารายได้พิเศษเป็นวิธีที่ง่ายผู้คนมากขึ้นยินดีที่จะเป็นผู้เล่นในโลกธุรกิจออนไลน์ที่กว้างใหญ่นี้ เนื่องจากมีธุรกิจออนไลน์หลายประเภทจึงมีโอกาสมากขึ้นที่จะมีส่วนร่วม เมื่อพิจารณาจากสิบอันดับแรกของธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบันมีอยู่แล้วที่จะเหมาะสำหรับคุณอยู่แล้ว

โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณยังใหม่กับโลกนี้มันเป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องมีส่วนร่วมในธุรกิจออนไลน์ชั้นนำ นี่คือเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของคุณจะประสบความสำเร็จในที่สุด หากต้องการให้แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ชั้นนำให้ดูที่นี่:

1. การตลาดแบบพันธมิตร ธุรกิจประเภทนี้เหมาะอย่างยิ่งหากคุณไม่มีงบประมาณในการเริ่มต้นธุรกิจมากนัก ที่นี่คุณไม่ต้องใช้เงินใด ๆ ในการเริ่มต้นแม้ในระหว่างกระบวนการทั้งหมด สิ่งที่คุณต้องทำที่นี่เพื่อสร้างรายได้คือการโปรโมตผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจออนไลน์อื่น ๆ ซึ่งอาจรวมถึงการสำรวจออนไลน์การตลาดแบบจ่ายต่อคลิกการตลาดบนเว็บและการเขียนคำโฆษณา

2. บล็อก เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ตามลำดับเวลาที่เน้นบทความวารสารหรือบทวิจารณ์ของหัวข้อหรือผลิตภัณฑ์บางอย่าง เงินทำงานในธุรกิจนี้โดยการขายการโฆษณาและการรวมการตลาดในเนื้อหาของบล็อก

3. eBay และการประมูล ตัวเลือกอื่นสำหรับธุรกิจออนไลน์คือการขายต่อหรือขายผลิตภัณฑ์ผ่านตลาดออนไลน์ ผลิตภัณฑ์เช่นสินค้ามือสองและสินค้าใหม่ไม่ว่าจะเป็นขายส่งหรือขายปลีกสามารถขายหรือประมูลได้ที่นี่ ตัวอย่างแหล่งที่มาของยอดขายและการขายต่อที่คุณสามารถพึ่งพาได้คือ eBay และ Amazon

4. อีคอมเมิร์ซ นี่คือธุรกิจที่คุณขายผลิตภัณฑ์และบริการที่ใช้เทคโนโลยีในเว็บไซต์เฉพาะ นี่เป็นธุรกิจที่ดีเนื่องจากผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้กำลังเป็นที่ต้องการในทุกวันนี้

5. ศิลปหัตถกรรม ที่นี่ความคิดสร้างสรรค์คือการลงทุน คุณสามารถสร้างหรือผลิตงานฝีมือและศิลปะที่น่ารักของคุณเองแล้วขายทางออนไลน์ ธุรกิจประเภทนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในตลาดอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน

6. ธุรกิจวิจัยอินเทอร์เน็ต คุณยังสามารถสร้างรายได้จากการทำวิจัยทางอินเทอร์เน็ตที่บ้าน เช่นคุณสามารถทำวิจัยอย่างละเอียดสำหรับ บริษัท ธุรกิจสำนักงานกฎหมายห้องสมุดและธุรกิจในรูปแบบอื่น ๆ

7. บริการฟรีแลนซ์ คุณยังสามารถรับเงินโดยการให้ความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพเช่นการออกแบบเว็บการเขียนคำโฆษณาการถ่ายภาพการเขียนโปรแกรมและภาพประกอบให้กับ บริษัท ออนไลน์ต่างๆ

8. การสรรหา การสรรหาก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจออนไลน์ที่ง่าย อีกครั้งไม่มีเงินทุนที่จะลงทุนในธุรกิจนี้ คุณสามารถรับเงินได้เพียงแค่ทำการสรรหาผู้สมัครสำหรับ บริษัท เดียว จากนั้นเมื่อเขาได้รับการว่าจ้างจะมีการจ่ายเงินให้คุณในฐานะนายหน้า

9. การให้คำปรึกษา สิ่งนี้ทำได้โดยการให้ความรู้ของคุณในด้านเฉพาะบางอย่างแก่ผู้ประกอบการ บริษัท นักลงทุนและอื่น ๆ

10. ผู้ช่วยเสมือน ที่นี่คุณสามารถชำระเงินโดยให้ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจหรือการบริหารให้กับเจ้าของธุรกิจทั่วโลก

เหล่านี้เป็นเพียงสิบโปรแกรมธุรกิจออนไลน์ที่ได้รับความสำเร็จที่ดีในอินเทอร์เน็ตวันนี้ ดังนั้นหากคุณต้องการประสบความสำเร็จในสาขานี้คุณควรพิจารณาธุรกิจออนไลน์เหล่านี้